Start arrow bieżące
bieżące

Bieżące projekty

Jesteśmy dumni ze swojego udziału w najważniejszych projektach infrastrukturalnych w regionie. Współpracujemy z najbardziej cenionymi na Śląsku i w całej Polsce wykonawcami oraz biurami projektów. W tej sekcji mogą się Państwo dowiedzieć więcej o aktualnie realizowanych zadaniach.

Już niedługo w tej sekcji nasi klienci będą mogli na bieżąco monitorować stan zaawansowania prac projektowych i przebieg zatwierdzeń.Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu na drogach GDDKiA Kielce

Działając na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Kielcach, wykonujemy rozbudowane zadanie pod nazwą "Elektroniczna aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu o długości ok 595,6 km dla wybranych dróg krajowych będących w zarządzie GDDKiA Oddział w Kielcach.", obejmujące inwentaryzacje oznakowania istniejącego, przygotowanie nowych projektów stałej organizacji ruchu w wersji elektronicznej, uzyskanie niezbędnych opinii, przygotowanie 3 zatwierdzonych egzemplarzy dla każdego odcinka oraz wykonanie pełnej wideoinwentaryzacji w technice 360 stopni wraz z aplikacją kliencką.

Zasadnicza część projektu została zakończona w grudniu 2015r. Od początku roku 2016, realizujemy nadzór autorski w ramach rekojmi na wykonane projekty. 

 
Projekty czasowej i stałej organizacji ruchu wraz z projektami branży drogowej na potrzeby viaTOLL

Działając na zlecenie wykonawcy konstrukcji bramowych, System Barosz-Gwimet, wykonaliśmy oraz zatwierdziliśmy projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas montażu bramownic systemu, projekty stałej organizacji ruchu uwzględniające nowe bramownice systemu poboru opłat oraz projekty wykonawcze branży drogowej dla zabezpieczenie budowanych bramownic dla kilkunastu lokalizacji punktów poboru opłat na autostradach i drogach ekspresowych na terenie całego kraju o łącznej długości kilkuset kilometrów.