Start arrow referencje arrow Tymczasowa organizacja ruchu dla naprawy nawierzchni jezdni zachodniej węzła autostrady A-4 i S-1
Tymczasowa organizacja ruchu dla naprawy nawierzchni jezdni zachodniej węzła autostrady A-4 i S-1

We współpracy z wykonawcą oznakowania, TM-VIA Projekty - Wykonawstwo zaprojektowaliśmy dla wykonawcy robót Polimex-Mostostal S.A. organizację ruchu na czas naprawy nawierzchni zachodniej jezdni wiaduktu węzła autostrady A-4 Katowice - Kraków z drogą ekspresową S-1 w Brzęczkowicach.

Dwa etapy organizacji ruchu przewidują realizację naprawy nawierzchni połowy szerokości jezdni każdy. 

 

• Etap pierwszy dotyczący budowy nowych obiektów mostowych w ciągu projektowanych dróg zbiorczych nad  ul. Francuską, ul. Pułaskiego i ul. 3 Stawów oraz budowy kładki nad Al. Górnośląską w rejonie os. Paderewskiego został już zakończony. Wykonawcą robót było konsorcjum pod kierownictwem Mostów Łódź S.A., którego trzonem były firmy Mosty Śląsk Sp. z o.o. (wiadukty nad ul. Francuską), Poldim S.A. (wiadukty nad ul. Pułaskiego), Intercor Sp. z o.o. (wiadukty nad ul. 3 Stawów) oraz Polimex-Mostostal S.A. (kładka nad Al. Górnosląską). W trakcie realizacji zadania prowadziliśmy całość prac projektowych oraz zatwierdzeń w zakresie organizacji ruchu dla wszystkich powyższych obiektów.

• Etap drugi dotyczy przebudowy węzła "Murckowska", budowy jezdni zbierająco-rozprowadzających, modyfikacji rozwiązań na węźle "Mikołowska" oraz wymiany nawierzchni na jobu jezdniach autostrady od węzła "Murckowska" do węzła "Mikołowska". Głównym wykonawcą robót została firma Budimex-Dromex. Budowa rozpoczęła się 5 listopada br. od zamknięcia niektórych łącznic i uruchomienia stosownych objazdów. Polecamy stworzoną przez GDDKiA o/Katowice w kooperacji z nami stronę informacyjną www.wezel-murckowska.pl.

Zmieniony ( 12.05.2008. )