Start arrow bieżące arrow Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu na drogach GDDKiA Kielce
Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu na drogach GDDKiA Kielce

Działając na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Kielcach, wykonujemy rozbudowane zadanie pod nazwą "Elektroniczna aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu o długości ok 595,6 km dla wybranych dróg krajowych będących w zarządzie GDDKiA Oddział w Kielcach.", obejmujące inwentaryzacje oznakowania istniejącego, przygotowanie nowych projektów stałej organizacji ruchu w wersji elektronicznej, uzyskanie niezbędnych opinii, przygotowanie 3 zatwierdzonych egzemplarzy dla każdego odcinka oraz wykonanie pełnej wideoinwentaryzacji w technice 360 stopni wraz z aplikacją kliencką.

Zasadnicza część projektu została zakończona w grudniu 2015r. Od początku roku 2016, realizujemy nadzór autorski w ramach rekojmi na wykonane projekty.