Start arrow referencje arrow Przebudowa węzła Murckowska w Katowicach
Przebudowa węzła Murckowska w Katowicach

Przebudowa węzła "Murckowska podzielona została na dwa etapy. W obu etapach bierzemy udział jako projektanci organizacji ruchu na czas robót. Jako podwykonawca Krakowskiego Biura Projektów Dróg i Mostów Transprojekt S.A. , wzieliśmy rwnież udział w projektowaniu docelowej organizacji ruchu dla całego węzła oraz odcinka autostrady od węzła "Murckowska" do węzła "Boheńskiego".

• Etap pierwszy dotyczący budowy nowych obiektów mostowych w ciągu projektowanych dróg zbiorczych nad  ul. Francuską, ul. Pułaskiego i ul. 3 Stawów oraz budowy kładki nad Al. Górnośląską w rejonie os. Paderewskiego został już zakończony. Wykonawcą robót było konsorcjum pod kierownictwem Mostów Łódź S.A., którego trzonem były firmy Mosty Śląsk Sp. z o.o. (wiadukty nad ul. Francuską), Poldim S.A. (wiadukty nad ul. Pułaskiego), Intercor Sp. z o.o. (wiadukty nad ul. 3 Stawów) oraz Polimex-Mostostal S.A. (kładka nad Al. Górnosląską). W trakcie realizacji zadania prowadziliśmy całość prac projektowych oraz zatwierdzeń w zakresie organizacji ruchu dla wszystkich powyższych obiektów.

• Etap drugi dotyczy przebudowy węzła "Murckowska", budowy jezdni zbierająco-rozprowadzających, modyfikacji rozwiązań na węźle "Mikołowska" oraz wymiany nawierzchni na obu jezdniach autostrady od węzła "Murckowska" do węzła "Mikołowska". Głównym wykonawcą robót została firma Budimex-Dromex. Budowa rozpoczęła się 5 listopada br. od zamknięcia niektórych łącznic i uruchomienia stosownych objazdów. Polecamy stworzoną przez GDDKiA o/Katowice w kooperacji z nami stronę informacyjną www.wezel-murckowska.pl.

Zmieniony ( 28.07.2010. )