Start arrow referencje arrow Przekładka sieci gazowej przy ul. Chorzowskiej w Katowicach
Przekładka sieci gazowej przy ul. Chorzowskiej w Katowicach

Działając dla Górnośląskiego Zakładu Obsługi Gazownictwa sp. z o.o. projektujemy organizację ruchu na czas przełożenia sieci gazowej przy ul. Chorzowskiej w Katowicach w związku z budową kompleksu biurowego Silesia Business Park. Założenia projektowe przewidują ograniczenie do minimum wpływu inwestycji na ruch samochodowy oraz zapewnienie pełnej swobody ruchu pieszego z wykorzystaniem istniejących alternatywnych ciągów pieszych. Przewidywany termin wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu to IV tydzień sierpnia 2008.