Start arrow referencje arrow Remont pięciu obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 931
Remont pięciu obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 931

Działając dla wykonawcy robót, SBL Żelbet sp. z o.o.,  projektujemy organizację ruchu wraz z objazdami na czas remontu 5 obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 931 Bieruń - Pszczyna. Projekt zakłada  realizację prac w trzech etapach, dla których zaproponowano odrębne objazdy dla samochodów osobowych i komunikacji zbiorowej drogami wojewódzkimi oraz powiatowymi, a dla samochodów ciężarowych, drogami krajowymi.