Start arrow referencje arrow Inwentaryzacja oraz aktualizacja oznakowania na DK 40 i DK 45
Inwentaryzacja oraz aktualizacja oznakowania na DK 40 i DK 45

Na zlecenie katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zaprojektowaliśmy docelową organizację ruchu oraz informację drogowskazową na drogach krajowych nr 40 i 45 w zakresie dróg administrowanych przez oddział w Katowicach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. na terenie Województwa Śląskiego.

W zakres opracowania wchodziła inwentaryzacja istniejącego oznakowania poziomego, pionowego oraz informacji drogowskazowej oraz jej i dostosowanie do wytycznych zarządcy drogi, rejonów dróg krajowych oraz do nowego schematu oznakowania kierunkowego dla dróg krajowych. Prace w zakresie korekty oznakowania drogowskazowego szczególności dotyczyły dróg położonych w obrębie miasta Racibórz.